Cơ hội nghề nghiệp

 • CHUYÊN VIÊN MARKETING

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

  Tổ chức thực hiện các chiến dịch/kế hoạch tiếp thị theo chỉ tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing đã được phê duyệt nhằm quảng bá và quảng cáo thương hiệu, sả … more

 • Chuyên viên Kiểm Soát Chi Phí

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  A.    MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

  -          Thu thập, lưu trữ, kiểm tra kiểm soát dự toán và chi phí dự án phát sinh nhằm đảm bảo:

  + Tổng hợp, phân tích báo cáo thực tế thực … more

 • CHUYÊN VIÊN HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Mục tiêu:

  Đánh giá năng lực và hoạch định con đường phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.

  Chức năng, nhiệm vụ chính:

  Xây … more