Lương thưởng & Phúc lợi

Ngoài việc áp dụng chính sách lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường, Phan Vũ còn phát triển bộ chính sách đãi ngộ với các “gói” phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chúng tôi chú trọng kiến tạo môi trường làm việc để mọi người được gắn kết và tỏa sáng. Vì vậy, các chính sách đãi ngộ được xây dựng trên cả hai khía cạnh vật chất và tinh thần.

Hoạt động huấn luyện, đào tạo thường xuyên được đầu tư ngân sách lớn để bồi dưỡng và nâng cấp đội ngũ nhân sự. Các khóa đào tạo được triển khai xuyên suốt trong năm phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau.

Chương trình tu nghiệp tại Nhật Bản để nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật và quản lý cũng là một trong những chương trình nổi bậc mà Phan Vũ cung cấp cho người lao động. Chương trình này được triển khai thường niên và cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Chương trình này được công ty tài trợ 100% kinh phí từ lúc học tiếng Nhật, đi lại, ăn ở và làm việc tại Nhật.

Hoạt động đội, nhóm, team building thường xuyên diễn ra với nhiều cấp độ khác nhau, từ những nhóm nhỏ đến qui mô toàn tập đoàn.