TẬP ĐOÀN PHAN VŨ TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

I. MÔ TẢ CHỨC DANH

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT THỰC HIỆN CHÍNH CÁC CÔNG VIỆC:
- Hỗ trợ Giám đốc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất
- Là người chịu trách nhiệm chính về kế hoạch và hiệu quả sản xuất
- Tham mưu cho Ban giám đốc các cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, sản xuất.
TRÁCH NHIỆM
- Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức công ty; trực tiếp xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận thuộc mảng sản xuất của công ty.
- Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.
- Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của hệ thống quản lý sản xuất của công ty.
- Nhận đơn hàng từ khối sản xuất tập đoàn, tiến hành triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất cho các xưởng.
- Duyệt lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất thực hiện đơn hàng.
- Phê duyệt các bản vẽ, định mức vật tư.
- Kiểm tra và điều chỉnh việc thực hiện các lệnh sản xuất.
- Đảm bảo phù hợp từ khâu thiết kế công nghệ, cân đối dây chuyền, bố trí nhân sự, máy móc thiết bị, sử dụng nguyên vật liệu và báo cáo tiến độ sản xuất, kịp thời báo cáo tình hình và có đề xuất phù hợp với Giám đốc.
- Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến sản xuất, tổ chức sản xuất, điều độ sản xuất, sản xuất thử nghiệm, quản lý lao động sản xuất, …
- Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật nhà máy.
- Lập báo cáo xin điều chỉnh tiến độ, kết thúc đơn hàng.
- Truyền đạt cho mọi thành viên trong Công ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng.
- Thúc đẩy công tác bảo trì, sửa chữa MMTB và các tài sản của Công ty. Hạn chế MMTB hư hỏng đột xuất.
- Phê duyệt các báo cáo sản xuất.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các Ca sản xuất trong việc quản lý, sử dụng vật tư sản xuất.
- Đôn đốc việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng sản xuất. Đảm bảo chi phí sản xuất tối ưu, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng.
- Tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến và cải tiến quy trình công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm điều hành các cuộc họp giao ban sản xuất khi Giám đốc không có mặt.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Công ty.

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, vật liệu, quản lý công nghiệp hoặc có các chuyên môn tương đương.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành Công ty ở vị trí tương đương; Kinh nghiệm điều độ sản xuất; Kinh nghiệm công tác kỹ thuật sản xuất.
- Đã qua đào tạo quản lý sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng
- Có kiến thức và hiểu biết rõ ràng các tiêu chuẩn, qui chuẩn, qui định liên quan đến sản phẩm và dịch vụ thi công của công ty (TCVN, QCVN, JIS …).
- Hoạch định, chỉ huy, kiểm soát, phân tích và ra quyết định trên cơ sở khoa học.
- Có khả năng quản lý, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên, đồng thời làm việc và phối hợp chặt chẽ với các đối tác của Tập đoàn;
- Trình độ Anh Ngữ hoặc Nhật Ngữ trung cấp, đáp ứng yêu cầu đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu chuyên môn.
- Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch và điều độ sản xuất
- Có kỹ năng thiết kế và lập dự toán, bốc tách khối lượng sản phẩm, tổ hợp sản phẩm
- Có năng lực chuyên môn kỹ thuật sản xuất, kiểm soát chất lượng sản xuất tốt.
- Soạn thảo tài liệu, hồ sơ kỹ thuật để cung cấp cho khách hàng và các bên liên quan.
- Có khả năng làm việc trong tổ chức có cơ cấu báo cáo đa chiều;
- Linh hoạt, tháo vác (đa năng): có khả năng dàn xếp, điều chỉnh trong các tình huống khác nhau;
- Kinh nghiệm giải quyết có hiệu quả về nguồn nhân lực.
- Tư tưởng cởi mở: Sẳn sàng xem xét các ý kiến hoặc các quan điểm khác nhau;
- Kiên trì: kiên trì bền bỉ tập trung vào việc đạt cho được mục tiêu;

💥💥 Ứng tuyển: gửi CV về mail

dung.nguyendinh@phanvu.com hoặc tuyendung@phanvu.com

với tiêu đề “Họ Tên ứng viên_Vị trí ứng tuyển_PV”

💥💥 Điện thoại: Bp tuyển dụng tập đoàn: 028 222 00 884 ~ 6 (ext: 1227)

No Comments

Add a Comment