TẬP ĐOÀN PHAN VŨ TUYỂN QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT (LÀM TẠI NHÀ MÁY LONG AN, ĐỒNG NAI, CẦN THƠ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT:
- Tổ chức quản lý sản xuất tại xưởng bê tông nhằm đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công việc phù hợp với kế hoạch được giao và đạt hiệu quả cao.
- Đảm bảo công nhân xưởng bê tông thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.
TRÁCH NHIỆM:
1. Quản trị tổng quát

- Thực hiện nghiên cứu, đề xuất cơ cấu tổ chức và các qui trình quản lý của xưởng bê tông.
- Xây dựng mô tả chức danh, tiêu chuẩn chức danh thuộc xưởng bê tông để làm cơ sở tuyển dụng, giao việc, đào tạo và phát triển nhân viên.
- Xác định các mục tiêu và lập kế hoạch hoạt động của xưởng bê tông phù hợp với định hướng và kế hoạch của công ty.
- Tổ chức, quản lý và điều hành các nguồn lực được giao cho xưởng bê tông để thực hiện kế hoạch đề ra một cách hiệu quả.
- Đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch, đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa để nâng cao hiệu quả việc hoạch định tại xưởng bê tông.
- Khuyến khích, động viên mọi người trong xưởng bê tông thực hiện các giá trị văn hóa, các nội qui, qui định của công ty.
2. Quản lý sản xuất:

- Tổ chức và điều độ sản xuất tại xưởng bê tông theo đúng kế hoạch được Ban giám đốc giao.
- Quản lý đội ngũ nhân sự tại xưởng bê tông. Tổ chức phân công giao việc, huấn luyện, đào tạo, và hướng dẫn đội ngũ thực hiện công việc tại xưởng bê tông nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình sản xuất.
- Phối hợp với bộ phận cơ điện thực hiện các hoạt động bảo trì, sửa chữa nhằm duy trì khả năng làm việc của MMTB tại xưởng bê tông, đảm bảo sử dụng MMTB đạt hiệu suất cao.
- Quản lý việc sử dụng và tiêu hao vật tư, nguyên liệu đảm bảo trong định mức cho phép.
- Quản lý và kiểm soát chất lượng đầu vào, trong quá trình và đầu ra tại xưởng bê tông, đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn qui định.
- Tổ chức thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý theo ISO 9001 tại xưởng bê tông, đảm bảo đạt các mục tiêu đã hoạch định.
- Báo cáo cho Ban Giám đốc công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật, vật liệu, quản lý công nghiệp hoặc có các chuyên môn tương đương.
- Có ít nhất 02 - 03 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành trực tiếp xưởng sản xuất có qui mô trên 30 lao động.
- Trình độ Anh Ngữ hoặc Nhật Ngữ trung cấp, đáp ứng yêu cầu đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu chuyên môn.
- Sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.
- Có kiến thức về Quản lý sản xuất, Phân công công việc, Quản lý mục tiêu và Quản lý quá trình.
- Có kỹ năng lập kế hoạch sản xuất và phân bổ kế hoạch.
- Có nhiều kinh nghiệm tổ chức sản xuất làm việc theo nhóm.
- Kinh nghiệm giải quyết có hiệu quả về nguồn nhân lực.
- Sức khỏe tốt
- Kiên trì: kiên trì bền bỉ tập trung vào việc đạt cho được mục tiêu
- Tự tin: độc lập trong hành động và thực hiện chức năng trong khi giao tiếp một cách hiệu quả với người khác
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Chấp nhận sự điều động của tập đoàn để làm việc tại các nhà máy trong toàn hệ thống
💥💥 Ứng tuyển: gửi CV về mail

dung.nguyendinh@phanvu.com hoặc tuyendung@phanvu.com

với tiêu đề “Họ Tên ứng viên_Vị trí ứng tuyển_PV”

💥💥 Điện thoại: Bp tuyển dụng tập đoàn: 028 222 00 884 ~ 6 (ext: 1227)

No Comments

Add a Comment