Hội nghị nhân sự - tài chính kế toán năm 2018

Tags: Tin hoạt động

Ngày 23/11/2018, tập đoàn Phan Vũ tổ chức buổi hội nghi Nhân sự - tài chính kế toán năm 2018, tại tòa nhà Phan Vũ A2, đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, HCM.

Với sự tham gia của toàn bộ CBQL và CBNV thuộc bộ phận nhân sự - tài chính kế toán của toàn tập đoàn Phan Vũ.

Nhằm đánh giá tổng kết công tác nhân sự , tài chính kế toán toàn Tập đoàn trong năm 2018 và chuẩn bị triển khai các kế hoạch trong năm 2019. Nâng cao sự phối hợp công tác nhân sự, tài chính kế toán toàn Tập đoàn trong bối cảnh có thêm các công ty thành viên mới, một số cán bộ quản lý mới. Quan trọng hơn là các công tác tập huấn bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng cho các cán bộ quản lý nhân sự, tài chính kế toán trong Tập đoàn.

Một số hình ảnh hội nghị:

Hi vọng trong năm 2019, Tập đoàn Phan Vũ sẽ phát triển mạnh mẽ và thành công hơn nữa.

No Comments

Add a Comment