Khen thưởng cá nhân đạt thành tích cao trong các khóa đào tạo

Tags: Tin hoạt động

Từ tháng 8 đến tháng 11/2018, Tập đoàn Phan Vũ liên tục tổ chức nhiều khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm cho CB - NV trong toàn tập đoàn. Bên cạnh những buổi học đầy bổ ích và thú vị, các CB - NV tham gia khóa đào tạo còn được xét thi đua, khen thưởng khi đạt thành tích cao trong học tập và ứng dụng thực tiễn, với nhiều phần quà có giá trị cả tinh thần lẫn vật chất.

Ngày 5/12/2018, Tập đoàn Phan Vũ đã tổ chức lễ trao giải khen thưởng cho các CBNV có thành tích tốt, nhằm tuyên dương tinh thần học hỏi của các CB - NV và khích lệ tinh thần đến toàn thể CB - NV trong tập đoàn.

Ông Võ Hồng Quân - P. TGĐ (ngoài cùng bên phải) trao thưởng cho các CB - NV đạt thành tích cao trong khóa đào tạo Thống kê - Phân tích với thời gian đào tạo từ 25/08 đến 20/10/2018

 

Ông Bùi Đức Thông - TGĐ  trao thưởng cho CB - NV đạt thành tích cao trong khóa đào tạo kỹ năng mềm

No Comments

Add a Comment